Try searching instead!
Prova att söka istället!

A Venn diagram or set diagram is a diagram that shows all possible logical relations between a finite collection of sets. Venn diagrams were conceived around 1880 by John Venn. They are used to teach elementary set theory, as well as illustrate simple set relationships in probability, logic, statistics, linguistics,  computer science and for visiting webpages that doesn't exist.
 
Venndiagram är diagram som visar alla hypotetiskt tänkbara logiska relationer mellan en ändlig samling av uppsättningar (grupper av saker). Venndiagram uppfanns omkring 1880 av John Venn. De används inom många områden, bland annat mängdlära, sannolikhet, logik, statistik, datavetenskap och för att försöka besöka webbsidor som inte existerar.